Senior maluszka tuli

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku zrealizuje projekt pt. “Senior maluszka tuli”.

Zdarzają się sytuacje, że rodzic dziecka będącego na Oddziale od dłuższego czasu, nie jest w stanie przebywać cały okres z dzieckiem w szpitalu. Na Oddziale Noworodkowym przebywa wielu małych pacjentów. Ze względu na różne sytuacje (np. choroba rodziców, porzucenie) dziecko przebywa w samotności, czego efektem jest wzrastający stres, poziom lęku, obniżenie układu odpornościowego, a także konsekwencje długofalowe, odbijające się negatywnie na rozwoju psychicznym dziecka.

W ramach projektu zorganizowane zostanie szkolenie wolontariuszy-seniorów i wprowadzenie ich na Oddział Noworodkowy Szpitala Miejskiego im. Raszei. Naszym celem jest pomoc zarówno rodzicom jak i pracownikom Szpitala w opiece nad dzieckiem podczas pobytu na Oddziale Noworodkowym. Pomoc ze strony wolontariusza Seniora 60+ polegać ma na spędzaniu czasu z dzieckiem, przede wszystkim na tuleniu dziecka (za zgodą rodzica i personelu szpitalnego).

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.