Społecznie odpowiedzialni-regionalnie o przyszłości

W dniu 6 czerwca 2019 odbyła się konferencja zatytułowana „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”.

Zaproszeni uczestnicy z zaciekawieniem wsłuchiwali się w różne punkty widzenia przedstawiane przez reprezentantów firm, instytucji doradczych oraz organizacji pozarządowych (ang. nongovernment organization, w skrócie NGO).

Przedstawiciele biznesu wskazywali wartości, jakimi kierują się przy ustalaniu potencjalnych obszarów współdziałania z tzw trzecim sektorem gospodarki czyli organizacjami NGO.

Barbara Grochal, reprezentująca Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, w rozmowie panelowej powiedziała, że dla organizacji NGO współpraca z biznesem jest zawsze inspirująca, pozwala budować kapitał ludzki, motywuje do podnoszenia jakości współpracy oraz umożliwia realizowanie działań ukierunkowanych na pomaganie.

Wszyscy podkreślali jak ważne jest budowanie i utrzymywanie relacji między ludźmi, którzy chcą i umieją ze sobą współpracować dla znajdowania niezwykłych rozwiązań dla spełniania marzeń zaspokajania potrzeb, ale zawsze dedykowanych dla konkretnych osób lub grup społecznych.

Podczas konferencji wystąpił również Jasiek Mela, który z właściwym sobie poczuciem humoru i dystansu do samego siebie ujął wszystkich słuchaczy niezwykłą dojrzałością. Jasiek podkreślał jak ważne jest aby nigdy nie stracić z pola widzenia OSOBY, konkretnego człowieka, któremu chcemy pomóc. Bo jak słusznie zauważył – najcenniejszym aspektem udzielonej pomocy jest często to, że osoba, której pomagamy odnajduje sens, wartość  życia, a nierzadko poczucie własnej godności.

.

Powiedział także, że czasem najlepsze co możemy ofiarować innym – to uważność i obecność, wsłuchanie się, towarzyszenie.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu reprezentowała Barbara Grochal, która w podsumowaniu powiedziała:

Zależy nam na tym, aby współpraca między biznesem i organizacjami pozarządowymi rozwijała się i przynosiła korzyść tym, którzy być może sami o pomoc nie umieją zabiegać. Potrzeby są duże. Jednak dostrzegamy potencjał, który w nas tkwi poparty możliwościami. Ważne, żeby wszyscy, działający w biznesie i w ramach NGO umieli po ludzku współpracować. Uważam, że najistotniejszy jest ciąg dalszy konferencji – jej owoc, czyli to co uda nam się razem zdziałać”.

Więcej informacji nt konferencji można znaleźć tutaj